Oddział Stargard

tel.: (+48) 91 578-05-72
fax.: (+48) 91 391-00-99
kom.: (+48) 509 025 003

Oddział Poznań

tel.: (+48) 61 851-0-851
fax.: (+48) 61 851-0-851
kom.: (+48) 609 025 393

Polityka prywatności
Ferber sp. Z o. o.

 1. Korzystanie ze strony m-ferber.pl, w szczególności zamówienie usług oraz wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, nr fax, adres e-mail, adres dostawy/korespondencyjny, a w przypadku firm, również dane firmy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Ferber sp. Z o. o., ul. Rzeźnicza 11, 73-110 Stargard, NIP: 854-221-02-70, kontakt: stargard@m-ferber.pl
 3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularzy kontaktowych i zamówienia uniemożliwi kontakt z Ferber sp. Z o. o., otrzymanie oferty na usługi i/lub zamówienie usług.
 4. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie i/lub realizacji zamówionych usług.
 5. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 7. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 8. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 9. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy kurierskie, firmy hostingowe, firmy windykacyje, firmy marketingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.
 10. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę m-ferber.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane użytkowników strony m-ferber.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie m-ferber.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
 12. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę m-ferber.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 13. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie m-ferber.pl zostały opisane w Polityce cookies